Hace unos días, Vilaweb me invitaba a escribirle una carta a Raül Romeva. He recibido su respuesta, y con su autorización, aquí os la comparto. Me parece importante e interesante lo que Raül me dice.

 Presó d’Estremera, 22 d’abril 2018

  

Benvolguda Beatriz (Bea),

 

Moltes gràcies per la teva amable carta, i sobretot per retornar-me a la memòria els bons records que guardo de la meva etapa al Parlament Europeu.

Efectivament, la feina europarlamentària acostuma a ser ingent i, a la vegada, poc coneguda i, menys encara, reconeguda. I tanmateix, resulta clau. 

El PE és un bon laboratori per aprendre a negociar, a debatre, a buscar -o construir- compromisos, a arribar a acords partint de postures ben dispars, o fins i tot divergents. És, en definitiva, un espai magnífic per fer-hi política. 

Allà, ho recordo bé, parlàvem de tot. Sí, de tot. ens trobàvem sovint, amb tu, amb vosaltres, en tots aquells afers que tenien a veure amb els drets humans, drets de les dones, drets fonamentals, llibertats, medi ambient i, més enllà, justícia social i democràcia. 

Aquests han estat sempre, i són avui, més que mai, els pilars de les meves conviccions i accions. 

De fet, em coneixes prou bé, no tinc res a veure amb el perfil clàssic del que es coneix com a “nacionalista”. Així doncs: què hi faig aquí? Perquè m’he implicat en aquest debat?

Doncs molt senzill, i sé que tu ho entens molt bé: per fermes conviccions democràtiques. 

No puc entendre, i per tant tampoc accepto, que no es respectin qüestions tan òbvies i necessàries com la llibertat de pensament, d’ideologia, d’expressió, de reunió, de manifestació,….Però és que tampoc entenc com pot ser que, enlloc d’escoltar, i mirar de comprendre, les raons que any rere any, han posat sobre la taula milions de ciutadans i ciutadanes, sempre de manera escrupolosament pacífica i democràtica, la resposta de l’Estat sigui: repressió, escarni, humiliació, violència, presó, manipulació, amenaces, xantatge, …….

Tot plegat demostra que el problema, de fet, no té res a veure amb un suposat “nacionalisme” català, sinó amb el fet que l’Estat espanyol va en procés d’involució. I compte, perquè avui aquesta reculada de drets i llibertat afecta, sobretot, a les demandes catalanes, però també estem veient com no tenen cap intenció d’aturar-se aquí. Avui som nosaltres, però demà pot ser qualsevol. 

I doncs, què fem? 

M’atreveixo a fer alguna proposta. D’entrada, és evident que la repressió (presos i exili) és un disbarat. Per tant, no puc dir altra cosa que reclamar que s’aturi i es retorni a la via del diàleg i la negociació política. 

En segon lloc, menystenir l’opinió de més de dos milions de persones no sembla gaire sensattot i que, al mateix temps, cal ser conscients que, al davant, hi ha dos milions més que pensen diferent. Així doncs: cal encetar un diàleg de país, honest, sincer, sense perjudicis.

 Escoltem-nos, respectem-nos.

Així, justament és el que fèiem al Parlament Europeu. És possible, és necessari.

I finalment, crec que també és molt important enfortir, i si s’escau, construir, ponts amb el republicanisme a la resta de l’estat. Sí, això va de república en majúscula. Trobem-nos, en nom de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. però també en nom de l’ètica, la solidaritat, l’empatia universal, els drets humans (globals), ……. 

Estimada Bea, són moments de gran complexitat, però també de grans decisions. 

Personalment visc la meva presó com una oportunitat. Ara que m’han privat de llibertat, i de veu, demano, més que mai, que se m’escolti, que se’ns escolti. Perquè és aquesta situació, la presó i l’exili, allò que mostra l’Estat davant del mirall.

A tothom que m’escriu li dic el mateix, quan em pregunten: i ara què? 

Responc: doncs ara: cap alt (dignitat), mirada llarga (estratègia), verb serè (respecte), cor obert (empatia) i mà estesa (disponibilitat a negociar). 

Amb el teu suport, com a persona compromesa amb els drets i les llibertats, però sobretot amb la democràcia, estic segur que ens en sortirem.

Abraçada gran i admiració eterna!

Afectuosament,

 

Raül Romeva Rueda 


(Traducida al castellano)

 

Estimada Beatriz (Bea),

Muchas gracias por tu amable carta, y sobre todo para devolverme a la memoria los buenos recuerdos que guardo de mi etapa en el Parlamento Europeo.

Efectivamente, el trabajo europarlamentaria suele ser ingente y, a la vez, poco conocida y, menos aún, reconocida. Y sin embargo, resulta clave.

El PE es un buen laboratorio para aprender a negociar, debatir, buscar -o construir- compromisos, llegar a acuerdos partiendo de posturas muy dispares, o incluso divergentes. Es, en definitiva, un espacio magnífico para hacer política.

Allí, lo recuerdo bien, hablábamos de todo. Sí, de todo. nos encontrábamos a menudo, contigo, con vosotros, en todos aquellos asuntos que tenían que ver con los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos fundamentales, libertades, medio ambiente y, más allá, justicia social y democracia.

Estos han sido siempre, y son hoy, más que nunca, los pilares de mis convicciones y acciones.

De hecho, me conoces bastante bien, no tengo nada que ver con el perfil clásico de lo que se conoce como «nacionalista». Así pues: ¿qué hago aquí? Porque me he implicado en este debate?

Pues muy sencillo, y sé que tú lo entiendes muy bien: por firmes convicciones democráticas.

No puedo entender, y por tanto tampoco acepto, que no se respeten cuestiones tan obvias y necesarias como la libertad de pensamiento, de ideología, de expresión, de reunión, de manifestación, … .Pero es que tampoco entiendo como puede ser que , en lugar de escuchar, y tratar de comprender, las razones que año tras año, han puesto sobre la mesa millones de ciudadanos y ciudadanas, siempre de manera escrupulosamente pacífica y democrática, la respuesta del Estado sea: represión, escarnio, humillación , violencia, prisión, manipulación, amenazas, chantaje, …….

Todo ello demuestra que el problema, de hecho, no tiene nada que ver con un supuesto «nacionalismo» catalán, sino con el hecho de que el Estado español en proceso de involución. Y cuidado, porque hoy este retroceso de derechos y libertad afecta, sobre todo, a las demandas catalanas, pero también estamos viendo como no tienen ninguna intención de detenerse aquí. Hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera.

Entonces, ¿qué hacemos?

Me atrevo a hacer alguna propuesta. De entrada, es evidente que la represión (presos y exilio) es un disparate. Por tanto, no puedo decir otra cosa que reclamar que se detenga y se devuelva a la vía del diálogo y la negociación política.

En segundo lugar, menospreciar la opinión de más de dos millones de personas no parece muy sensattot y que, al mismo tiempo, hay que ser conscientes de que, por delante, hay dos millones más que piensan diferente. Así pues: hay que empezar un diálogo de país, honesto, sincero, sin perjuicios.

Escuchamos seleccionados, respetamos seleccionados.

Así, justamente es lo que hacíamos en el Parlamento Europeo. Es posible, es necesario.

Y finalmente, creo que también es muy importante fortalecer, y en su caso, construir, puentes con el republicanismo en el resto del estado. Sí, esto va de república en mayúscula. Encontrémonos, en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. pero también en nombre de la ética, la solidaridad, la empatía universal, los derechos humanos (globales), …… ..

Estimada Bea, son momentos de gran complejidad, pero también de grandes decisiones.

Personalmente vivo mi prisión como una oportunidad. Ahora que me han privado de libertad, y de voz, pido, más que nunca, que se me escuche, que se nos escuche. Porque es esta situación, la cárcel y el exilio, lo que muestra el Estado frente al espejo.

A todo el mundo que me escribe le digo lo mismo, cuando me preguntan: ¿y ahora qué?

Respondo: pues ahora: cabeza alta (dignidad), mirada larga (estrategia), verbo sereno (respecto), corazón abierto (empatía) y mano extendida (disponibilidad a negociar).

Con tu apoyo, como persona comprometida con los derechos y las libertades, pero sobre todo con la democracia, estoy seguro de que saldremos adelante.

Abrazo grande y admiración eterna!

afectuosamente,

 

2 COMENTARIOS

  1. Romeva, eres un golpista convencido. Vosotros los golpistas tenéis que estar en la cárcel todo lo posible, porque si no, nos la liareis.

  2. Estos modernos neonazis, tienen la misma retórica que los borrokillos etarras, cuando decían »estado español» o cuando demandaban democracia después poner una bomba o pegar un tiro en la nuca. Estos, no pegan tiros ni ponen bombas (aún ) pero violan todas las leyes habidas y por haber y hablan de democracia y de respeto. De todas formas, cuenta con el importante apoyos internacional de Maduro, Pamela Anderson y el gordito de Corea del Norte.

DEJA UNA RESPUESTA

Comentario
Introduce tu nombre